Fotografisk virksomhed siden 1978

Væsentlige områder er arkitektur, design og kunsthåndværk. Indenfor disse emner har jeg illustreret flere bøger og udstillingskataloger for museer og gallerier.

Som medlem af kunstnersammenslutningen "Riimfaxe" har jeg udstillet landskabsfotografi i Danmark, Tyskland og Holland.
Af øvrig udstillingsvirksomhed kan nævnes:
Forårsudstillingen på Charlottenborg 1990, 1995, 1998.
KE i Den Fries Bygning 1994, 1996
Udstillingerne "Design - Håndværk eller Industri?" og "Dagligdagens Rum og Ritualer" h.h.v. 1990 og 1994 i Den Fries Bygning.
"Biennalen", Kunstindustrimuseet 1995.
Flere kunstforeninger.

Separatudstillinger:
Museet i Enkehuset, Christiansfeld 1996.
Form/Design Center, Malmö 1999.
Arkitekturmuseet, Skeppsholmen Stockholm 2000.
Kreismuseum, Neuwied am Rhein i samarbejde med arkitekten Klaus Richter, Neuwied 2001.

Der er modtaget arbejds- og rejselegater fra:
Statens Kunstfond, Arkitekturudvalget.
Statens Kunstfond, Designudvalget.
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Knud og Ellen Dalhoff-Larsens Fond
Margot og Thorvald Dreyers Fond.